Wij zijn lid van de branchvereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Deze branchevereniging is door de rechterlijke macht erkend en waarborgt een hoogwaardige en professionele dienstverlening. Onze organisatie staat geregistreerd onder nummer 531 www.BPBI.nl.

atriumplus-pbi

Mensgericht

We benaderen elk mens als een uniek wezen, als een waarde op zichzelf. Dat principe heeft voorrang op alle andere uitgangspunten en overwegingen. Mensen zijn uniek vanaf hun ontstaan; die primaire waarde wordt verder uitgebouwd gedurende hun levensloop. De kern ervan is het persoonlijke bewustzijn, gedragen door verstand, gevoel en wil, met andere woorden de 'beleving'. Het respect voor die primaire waarde laten we zien in elke begeleidingstussenkomst.


Dat betekent onder andere:
• dat we u met evenveel respect, aandacht en zorg benaderen;
• dat we u niet tegen uw wil in een bepaalde richting duwen of manipuleren;
• dat we antwoorden en oplossingen zoveel mogelijk samen bespreken met respect voor uw uitgangspunten en uw uiteindelijke beslissing.

 

Inlevend en participerend

Atrium plus vertrekt vanuit uw positie en uw omgeving. Atrium plus probeert zich in uw plaats te stellen. Samen zoeken we wegen en middelen om uw doelen te bereiken of de problemen op te lossen.

Daarbij respecteert Atrium plus uw tempo, uw ritme en uw referentiekader. Zo ontstaat een gevoel van nabijheid en verbondenheid.

U en Atrium plus voelen zich betrokken in een zelfde opdracht, weliswaar met een verschillende achtergrond en deskundigheid. De meerwaarde van Atrium plus staat volledig ten dienste van uw groei en uw ontwikkeling.

 

Mijn affiniteit met kwetsbare mensen heb ik ontwikkeld in de 7 jaar ervaring als casemanger/persoonlijk begeleider. In dit werk ging het vooral om jongeren die waren vastgelopen in hun leven en in hun ontwikkeling. Door opgedane ervaringen leken zij gevangen in een vicieuze cirkel van grensoverschrijdend, negatief en oppositioneel, (zelf-) ondermijnend gedrag. Dat uitte zich in middelenmisbruik, agressie, risicovol, overlastgevend en crimineel gedrag.
Middels het bieden van een veilig en sterk gestructureerd leer- en leefklimaat werd er gewerkt aan verantwoordelijkheid, (zelf-)beheersing, doorzettingsvermogen en respect. Naast persoonlijke begeleiding was no-nonsense lichaamswerk een essentieel onderdeel. Deze arbeid bestond uit diverse (buiten-)klussen, die gewoon aangepakt en tot een goed einde gebracht moeten worden. De 7 jaren waren essentieel voor waar ik nu ben gekomen.

Heden
Vanuit Atrium plus wordt advies en coaching gegeven aan mensen die een hulpvraag hebben. Deze mensen hebben doorgaans beperkingen op gebied van zelfredzaamheid.
De werkwijze van Atrium plus: begeleiding richt zich op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid en verbindt verschillende activiteiten zodat belanghebbende zijn leven kan herstellen. Activiteiten zijn bijvoorbeeld individuele gesprekken en ambulante woonbegeleiding op maat. Inzicht en verantwoordelijkheid zijn cruciale en vanzelfsprekende begrippen.

De bedachte oplossingen zijn concreet, recht door zee en worden door belanghebbende zelf uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is de belanghebbende zo te ondersteunen dat hij voldoende zelfredzaam is om eigenhandig zijn leven in te richten en adequaat te functioneren op de leefgebieden, wonen, sociaal functioneren, psychisch functioneren, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en zingeving.
Het gaat steeds over een herstel van het gewone leven, rust. Inmiddels gaat het steeds vaker om financiële rust. Centrale gedachte is dat belanghebbende leert effectief te communiceren met zichzelf en met anderen. Vast onderdeel in de begeleiding is dat belanghebbende, naast het omgaan met zijn gezondheidsproblemen zorgen dat wonen, financiën en zinvolle dagbesteding geregeld zijn. Hoewel dit beslist iets zegt over onze gedachten, worden deze elementen altijd gedeeld met belanghebbenden.
De stap van zorg naar financieel zorgverlener is dan snel gemaakt. Inmiddels hebben we ons volledig gericht op de financiën met oog voor de omstandigheden en de overige vraagstukken. We noemen ons product dan ook financiële zorgverlening plus.
Onze uitgangspunten voor invulling van de werkzaamheden zijn:

  • Oog voor de leefwereld van belanghebbende en de daarbij behorende context.
  • Verder durven kijken dan alleen wat het budgetplan van belanghebbende toelaat.
  • Het creëren van acceptatie door openheid, bereidwilligheid en vertrouwen in contact tussen de belanghebbende en Atrium plus.

M.i.v.: 15 oktober 2019
Dienstverband: in overleg
Uren: 24 - 40 per week
Salaris: Marktconform en op basis van werkervaring en opleiding


Introductie:

We zijn een kleine organisatie op gebied van financiële zorgverlening. We geven ondersteuning aan mensen met financiële problematiek. Ons motto is financiële rust is een must. Hier staan we elke dag voor op! Als je wilt meedoen en meedenken om dit doel te bereiken, dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Functie:
Als assistent beschermingsbewindvoerder ben je mede verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van cliënten. Je opereert in een team van twee collega's, onder leiding van een senior bewindvoerder. Je hebt, samen met je teamgenoten, het beheer over cliëntdossiers. Bij voldoende kennis en vaardigheden bestaat de mogelijkheid om te kunnen doorgroeien naar de functie bewindvoerder.

Kennis en vaardigheden:
Beschik je over een MBO 4-diploma in de richting van Sociaal Juridische Medewerker / Dienstverlener en heb je een aantoonbaar gevoel voor gestructureerd werken, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift dan willen we je graag leren kennen!


Spreekt de bovenstaande vacature je aan? Stuur dan je sollicitatie en CV met foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie kan je contact opnemen met dhr. E. Balci, per e-mail of per telefoon (085 0479540).


Financiële zorgverlening

Beschermingsbewind

Wanneer u niet meer in staat bent om grip te krijgen op uw financiële situatie, is de kans groot dat er onrust en onzekerheid ontstaat. 

Lees verder >>

Inkomensbeheer

Beschermingsbewind is een zeer ingrijpende maatregel in het leven. Het is daarom noodzakelijk om te onderzoeken of dit wel de meest passende maatregel is.

Lees verder >>

Mentorschap

Mentorschap kent verschillende betekenissen, zoals de persoon die de belangen behartigt van iemand die dat al lange tijd niet zelf meer kan.

Lees verder >>

PGB beheer

Als je kiest voor PGB beheer zullen alle administratieve handelingen worden uitgevoerd.

Lees verder >>

Advies & coaching

Mijn affiniteit met kwetsbare mensen heb ik ontwikkeld in de 7 jaar ervaring als casemanger/persoonlijk begeleider.

Lees verder >>

Professionals

De sleutel tot oplossingen voor uw financiële kwesties en de verheldering in de ontstane problematiek.

lees meer

Over Atrium plus

Samen zoeken we wegen en middelen om uw doelen te bereiken, of mogelijke problemen op te lossen.
lees meer