Veelgestelde vragen

Wat houdt de training “omgaan met geld en het voorkomen van schulden” in?

Het houden van grip op financiën kan voor sommige mensen heel lastig zijn. Als er meer uitgegeven wordt dan dat er binnenkomt, als men niet kan sparen of als er tegenslagen zijn, kan dat veel stress opleveren. Met de training “omgaan met geld en het voorkomen van schulden” leer je allerlei financiële zaken op een rij te zetten en leer je ook hoe je dit op orde moet houden.

Waar zorgt Atrium plus voor bij PGB beheer?

Wij verzorgen bij PGB beheer onder andere het:

 • Openen van een bankrekening.

 • Verantwoording zorgkantoor.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

Waar zorgt Atrium plus voor bij inkomensbeheer?

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.

 • Opstellen van een huishoudelijk budget.

 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen.

 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.

 • Openen van bankrekening(en).

 • Aanvragen van huursubsidie.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

Wat kan Atrium plus betekenen wanneer iemand schulden heeft?

Beschermingsbewindvoerders zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van schulden. Voor de schulden zal er door Atrium plus een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden.

Hoe kan ik nagaan of Atrium plus een betrouwbare organisatie is?

Voor iedere cliënt, waarover het bewind is uitgesproken, moet Atrium plus verantwoording afleggen aan de rechter. Hierdoor weet je zeker dat het vermogen in goede handen is. Daarnaast is de Post- HBO niveau van de IFZ afgerond.

Waar zorgt Atrium plus voor wanneer iemand onder bewind staat?

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.

 • Opstellen van een huishoudelijk budget.

 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen.

 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.

 • Openen van bankrekening(en).

 • Aanvragen van huursubsidie.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 ).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

 • Verwerken van post en tevens het doorsturen van de post.

 • Informeren en adviseren bij juridische zaken.

 • Opstellen van de jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.

Komt iemand altijd volledig onder bewind?

Het is niet altijd noodzakelijk om iemand volledig onder bewind te stellen, het kan ook zijn dat er een bewindvoerder wordt aangewezen over een deel van de middelen. Ook hierin bepaalt de kantonrechter wat van het vermogen onder bewind wordt gesteld. In de aanvraag moet dan precies worden aangegeven om welk deel het zal gaan.

Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont. De aanvraag kunnen wij voor onze rekening nemen omdat er een zogenaamde bereidverklaring bij moet.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?

Een cliënt kan zelf bewindvoering aanvragen, ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s), zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s). Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen, in bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om ongewenste situaties te voorkomen, kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Ook als er schulden zijn kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Deze benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Voor wie is inkomensbeheer bedoeld?

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan een deskundige. Hoewel het een vrijwillige overeenkomst is, zijn de gemaakte afspraken niet vrijblijvend. Met inkomensbeheer worden vaste lasten op tijd betaald, zodat er geen zorgen zijn over de lopende geldzaken. Alles wat je op de leefgeldrekening krijgt, kan naar eigen inzichten worden besteed.

Teruggebeld worden?

Wilt u door ons teruggebeld worden? Laat dan een terugbelverzoek achter.

Bel mij terug

Maak een afspraak

Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Afspraak maken