Beschermingsbewind

Wanneer u niet meer in staat bent om grip te krijgen op uw financiële situatie, is de kans groot dat er onrust en onzekerheid ontstaat. Niet alleen op het financiële gebied. Geld, of juist het niet hebben van geld, heeft altijd gevolgen op bijvoorbeeld contacten met anderen, huisvesting, manier van leven en de zorgen die u heeft. Wanneer er geen financiële rust is en de invloed is te groot, is beschermingsbewind een mogelijkheid.

Hoe werkt Beschermingsbewind?
Door wie wordt Beschermingsbewind aangevraagd? Dit wordt gedaan door de cliënt voor wie het is bedoeld of door iemand uit de directe omgeving. In een gezamenlijk gesprek met Atrium plus wordt bepaald of de samenwerking een succes kan worden. Wanneer beiden partijen daarvan overtuigd zijn, wordt aan de kantonrechter gevraagd om het bewind uit te spreken. Als de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken, gaan we pas echt van start. Vanaf dat moment komen de inkomsten bij ons binnen op een aparte rekening. Atrium betaalt de vaste lasten en zorgt er voor dat er leefgeld wordt overgemaakt. De belangrijkste taak voor de cliënt is het blijven ontvangen van inkomsten. Uiteraard staat de cliënt hier niet alleen voor. Alles wat de cliënt zelf kan dragen, draagt deze zo veel mogelijk zelf. Het blijft uiteindelijk het geld van de cliënt. Atrium plus geeft een duidelijk inzicht van de activiteiten die gedaan moeten worden. Eenmaal per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Let op; er wordt een bewindvoerder benoemd om voor uw financiële belangen op te komen.

Taken
Wat zijn de taken van een bewindvoerder?
Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen, dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld, in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Het gaat dan om:

• De ontvangen inkomsten.
• Het totaalbedrag van de vaste lasten.
• Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing).
• Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing).
• Het saldotegoed van het begin en het einde van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie uit over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

• De belastingaangifte.
• Het aanvragen van huursubsidie.
• Het aanvragen van uitkeringen.
• Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
• Het indienen van de AWBZ.
• Het afsluiten van verzekeringen.
• De contacten met diverse instellingen (als het over financiën gaat).
• De doorbetaling van de vaste lasten.
• De behandeling/doorzending van de post.

bron BPBI

Teruggebeld worden?

Wilt u door ons teruggebeld worden? Laat dan een terugbelverzoek achter.

Bel mij terug

Maak een afspraak

Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Afspraak maken