Wat houdt de training “omgaan met geld en het voorkomen van schulden” in?

Het houden van grip op financiën kan voor sommige mensen heel lastig zijn. Als er meer uitgegeven wordt dan dat er binnenkomt, als men niet kan sparen of als er tegenslagen zijn, kan dat veel stress opleveren. Met de training “omgaan met geld en het voorkomen van schulden” leer je allerlei financiële zaken op een rij te zetten en leer je ook hoe je dit op orde moet houden.

Waar zorgt Atrium plus voor bij PGB beheer?

Wij verzorgen bij PGB beheer onder andere het:

 • Openen van een bankrekening.

 • Verantwoording zorgkantoor.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

Waar zorgt Atrium plus voor bij inkomensbeheer?

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.

 • Opstellen van een huishoudelijk budget.

 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen.

 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.

 • Openen van bankrekening(en).

 • Aanvragen van huursubsidie.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

Wat kan Atrium plus betekenen wanneer iemand schulden heeft?

Beschermingsbewindvoerders zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van schulden. Voor de schulden zal er door Atrium plus een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden.

Hoe kan ik nagaan of Atrium plus een betrouwbare organisatie is?

Voor iedere cliënt, waarover het bewind is uitgesproken, moet Atrium plus verantwoording afleggen aan de rechter. Hierdoor weet je zeker dat het vermogen in goede handen is. Daarnaast is de Post- HBO niveau van de IFZ afgerond.

Waar zorgt Atrium plus voor wanneer iemand onder bewind staat?

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.

 • Opstellen van een huishoudelijk budget.

 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen.

 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen.

 • Openen van bankrekening(en).

 • Aanvragen van huursubsidie.

 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen.

 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 ).

 • Doorbetalen van de vaste lasten.

 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

 • Verwerken van post en tevens het doorsturen van de post.

 • Informeren en adviseren bij juridische zaken.

 • Opstellen van de jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.

Komt iemand altijd volledig onder bewind?

Het is niet altijd noodzakelijk om iemand volledig onder bewind te stellen, het kan ook zijn dat er een bewindvoerder wordt aangewezen over een deel van de middelen. Ook hierin bepaalt de kantonrechter wat van het vermogen onder bewind wordt gesteld. In de aanvraag moet dan precies worden aangegeven om welk deel het zal gaan.

Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont. De aanvraag kunnen wij voor onze rekening nemen omdat er een zogenaamde bereidverklaring bij moet.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?

Een cliënt kan zelf bewindvoering aanvragen, ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s), zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s). Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen, in bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om ongewenste situaties te voorkomen, kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Ook als er schulden zijn kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Deze benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Voor wie is inkomensbeheer bedoeld?

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan een deskundige. Hoewel het een vrijwillige overeenkomst is, zijn de gemaakte afspraken niet vrijblijvend. Met inkomensbeheer worden vaste lasten op tijd betaald, zodat er geen zorgen zijn over de lopende geldzaken. Alles wat je op de leefgeldrekening krijgt, kan naar eigen inzichten worden besteed.

Voer hieronder uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Ieder mens heeft het recht op een toekomstperspectief. Het hebben van een financiële, stabiele, situatie is hiervan het begin. Met onze dienstverlening bieden wij ondersteuning aan om opnieuw grip te krijgen op uw financiële situatie. Dit is een proces waarin veel tijd wordt gestoken. Atrium plus onderscheidt zich door het proces van het creëren van een financiële stabiele situatie boven de procedure te stellen.

Waarin maakt Atrium plus het verschil? Als er voldoende aandacht wordt besteed aan het opbouwen van een goede werkrelatie, waarin effectief wordt gecommuniceerd, de kans op het verkrijgen van een financiële stabiele situatie wordt vergroot. Openheid, bereidwilligheid en het tonen van vertrouwen helpen om de obstakels weg te nemen.

Bent u op zoek naar een financieel zorgverlener?
Makkelijk toegankelijk en ook oog heeft voor uw hulpvraag? Kies voor Atrium plus, want Atrium plus biedt financiële zorgverlening op maat!
Financiële zorgverlening

Beschermingsbewind

Wanneer u niet meer in staat bent om grip te krijgen op uw financiële situatie, is de kans groot dat er onrust en onzekerheid ontstaat. 

Lees verder >>

Inkomensbeheer

Beschermingsbewind is een zeer ingrijpende maatregel in het leven. Het is daarom noodzakelijk om te onderzoeken of dit wel de meest passende maatregel is.

Lees verder >>

Mentorschap

Mentorschap kent verschillende betekenissen, zoals de persoon die de belangen behartigt van iemand die dat al lange tijd niet zelf meer kan.

Lees verder >>

PGB beheer

Als je kiest voor PGB beheer zullen alle administratieve handelingen worden uitgevoerd.

Lees verder >>

Advies & coaching

Mijn affiniteit met kwetsbare mensen heb ik ontwikkeld in de 7 jaar ervaring als casemanger/persoonlijk begeleider.

Lees verder >>

Professionals

De sleutel tot oplossingen voor uw financiële kwesties en de verheldering in de ontstane problematiek.

lees meer

Over Atrium plus

Samen zoeken we wegen en middelen om uw doelen te bereiken, of mogelijke problemen op te lossen.
lees meer