Advies & coaching

Mijn affiniteit met kwetsbare mensen heb ik ontwikkeld in de 7 jaar ervaring als casemanger/persoonlijk begeleider. In dit werk ging het vooral om jongeren die waren vastgelopen in hun leven en in hun ontwikkeling. Door opgedane ervaringen leken zij gevangen in een vicieuze cirkel van grensoverschrijdend, negatief en oppositioneel, (zelf-) ondermijnend gedrag. Dat uitte zich in middelenmisbruik, agressie, risicovol, overlastgevend en crimineel gedrag.
Middels het bieden van een veilig en sterk gestructureerd leer- en leefklimaat werd er gewerkt aan verantwoordelijkheid, (zelf-)beheersing, doorzettingsvermogen en respect. Naast persoonlijke begeleiding was no-nonsense lichaamswerk een essentieel onderdeel. Deze arbeid bestond uit diverse (buiten-)klussen, die gewoon aangepakt en tot een goed einde gebracht moeten worden. De 7 jaren waren essentieel voor waar ik nu ben gekomen.

Heden
Vanuit Atrium plus wordt advies en coaching gegeven aan mensen die een hulpvraag hebben. Deze mensen hebben doorgaans beperkingen op gebied van zelfredzaamheid.
De werkwijze van Atrium plus: begeleiding richt zich op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid en verbindt verschillende activiteiten zodat belanghebbende zijn leven kan herstellen. Activiteiten zijn bijvoorbeeld individuele gesprekken en ambulante woonbegeleiding op maat. Inzicht en verantwoordelijkheid zijn cruciale en vanzelfsprekende begrippen.

De bedachte oplossingen zijn concreet, recht door zee en worden door belanghebbende zelf uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is de belanghebbende zo te ondersteunen dat hij voldoende zelfredzaam is om eigenhandig zijn leven in te richten en adequaat te functioneren op de leefgebieden, wonen, sociaal functioneren, psychisch functioneren, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en zingeving.
Het gaat steeds over een herstel van het gewone leven, rust. Inmiddels gaat het steeds vaker om financiële rust. Centrale gedachte is dat belanghebbende leert effectief te communiceren met zichzelf en met anderen. Vast onderdeel in de begeleiding is dat belanghebbende, naast het omgaan met zijn gezondheidsproblemen zorgen dat wonen, financiën en zinvolle dagbesteding geregeld zijn. Hoewel dit beslist iets zegt over onze gedachten, worden deze elementen altijd gedeeld met belanghebbenden.
De stap van zorg naar financieel zorgverlener is dan snel gemaakt. Inmiddels hebben we ons volledig gericht op de financiën met oog voor de omstandigheden en de overige vraagstukken. We noemen ons product dan ook financiële zorgverlening plus.
Onze uitgangspunten voor invulling van de werkzaamheden zijn:

  • Oog voor de leefwereld van belanghebbende en de daarbij behorende context.
  • Verder durven kijken dan alleen wat het budgetplan van belanghebbende toelaat.
  • Het creëren van acceptatie door openheid, bereidwilligheid en vertrouwen in contact tussen de belanghebbende en Atrium plus.

Teruggebeld worden?

Wilt u door ons teruggebeld worden? Laat dan een terugbelverzoek achter.

Bel mij terug

Maak een afspraak

Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Afspraak maken